Детска Соба 02

Заедничко работење за 3Д визуелизација со архитект: Кристина Јованчева